Hvorfor får mænd i 9 ud af 10 tilfælde højere løn end kvinder?

Hvad skyldes ulige løn?

Kære topleder: Lyt til Sofie Linde står der i ”Ugens Oversete” i Børsen, og hvis der stadig er en (top)leder eller to, som endnu ikke har set Zulu Comedy Galla Intro v/Sofie Linde, så kommer her et par hurtige serviceinfo til brug ved næste middagsselskab eller som punkt til ”Eventuelt” til næste ledermøde.

Børsen fortsætter i Ugens Oversete med at yde service til læseren i form af: ”Det er således ikke ok at spørge studentermedhjælperen, om de har fået god sex i weekenden”, og skriver videre

Rækkevidden af den daglige småsexisme er ifølge eksperterne stor, da den fastholder forskelle i løn og karriere til trods for, at mange erhvervsledere ellers sværger at ville udligne”.

Så hvad kan du så, som leder eller kollega, gøre ved småsexisme i din dagligdag?

Du kan LYTTE og derefter REFLEKTERE over, hvordan din nuværende og tidligere arbejdspladser fungerer. Og ikke bare sværge på at ville ændre skævdelingen, men også gøre alt for at ændre kulturen til, at det er ok at sige fra i forhold til, hvad vi accepterer af forskelsbehandling, sexisme eller indhold i lønningsposen. Og det gælder også som tilskuer, kollega eller mellemleder! Og det skal her lige bemærkes, at kvinder også kan komme med upassende kommentarer, samt at hæleren (måske dig som ignorerer, hvad du ser) er lige så god som stjæleren (ham eller hende, som er sexistisk).

Og der ER forskel på mænd og kvinder, og det skal der være; f.eks. ser vi fysisk forskellige ud, og vi skal ikke alle lave det samme arbejde. Men diversitet ift. køn, alder og uddannelse er, som jeg ofte har skrevet om, vigtig og direkte læsbart på virksomhedens overskud, hvis ledelsen forstår at inkludere forskellighed og diversitet på alle niveauer i virksomheden.  Men for så vidt angår. lønpakke for samme job/titel, så er det altså slet ikke acceptabelt, at vi i et land som Danmark giver mænd, i gennemsnit vel at mærke, 12,9 % mere for samme job end deres kvindelige kolleger.

Vi kan godt lege den leg, at der ikke er forskel på mænd og kvinder. Det kan vi godt lege. Men det er bare ikke rigtigt,« sagde Tv-vært Sofie Linde foran rullende kameraer. Og det var med baggrund i, at hun selv har oplevet at blive nægtet en løn svarende til halvdelen af hendes mandlige kollega Thomas Blachmans løn!

Fagforeningen HK har da også set behovet for at oprette en ligelønsberegner, hvor man kan indtaste sit job og se årslønnen for henholdsvis mænd og kvinder. Og konklusionen lyder, at de mandlige lønninger er højere end kvindernes i 262 ud af ligelønsberegnerens i alt 289 jobfunktioner. Så når en mand og en kvinde besidder samme job, tjener manden således mest i hele 90 % af tilfældene.

Så hvorfor får mænd i 9 ud af 10 tilfælde højere løn end kvinder?

1. Fordi det er svært at vurdere, hvorvidt der er tale om uligeløn, da det danske arbejdsmarked er så kønsopdelt, at mænd og kvinder sjældent udfører nøjagtigt samme arbejde. Og man skal derfor vurdere, om for eksempel teknisk arbejde er mere eller mindre værd end omsorgsarbejde.

2. Vi lever i et patriarkalsk samfund, hvor mænd tillægges forsørgerrollen, og hvor mænd jo også kan diktere, hvad kvinder skal have i løn, fordi det er dem, der oftest sidder på lederposter og som lønforhandlere. Men de har vel også døtre?

3. Mænd ER bare bedre til at sælge sig selv på arbejdsmarkedet. Og selv når mændene træder ind på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse, viser statistikkerne, at de betragtes som havende en højere værdi bare i kraft af deres køn! Så vi må have nogle flere storsælgende kvinder til at bane vejen og vise, at det er kompetencer og uddannelse, som er afgørende for, hvem der skal have det pågældende job.

4. For hver barsel, en kvinde har, går hendes løn ned i forhold til den mand, der er på samme niveau. En barsel koster kvinder i både penge og i karriereskridt, fordi man ikke regner dem for lige så trofaste medarbejdere (dansk forskning fra 2018, som viser, at en kvinde på sigt mister 20 % af sin løn, når hun bliver mor).

Så Sofie Linde er sikkert ikke alene, for jeg er, som Børsens Morten Crone enige i, at ”man nok ikke skal ringe meget rundt, før episoder fra advokatkontorer, handelsvirksomheder, detailhandel og restauranter nærmest fortæller sig selv.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *