Hvad er forskellen på diversitet og inklusion?

diversitet og inklusion

Diversitet i en virksomhedskontekst handler f.eks. om, hvor mange kvinder, der sidder i en ledergruppe eller i en bestyrelse. Inklusion, derimod, handler om, hvor meget af de selvsamme kvinder, der reelt bliver lyttet til. Og på mange ledelsesgange støtter strukturen desværre stadig op om midaldrende mænd og møder efter kl. 19, og derfor risikerer man, at alle ikke spiller på samme hold.

Inkluderende tiltag kunne derfor være at ændre mødestrukturen i virksomheden til at være inden for normal arbejdstid, hvilket også er rimeligt, da det formentlig er en del af ledernes jobbeskrivelse at deltage i diverse ledermøder. Og det sikrer samtidig optimeret mødeindhold og -ledelse, da det bliver nemmere for forældre med små eller skolesøgende børn at arbejde i virksomhedens højeste ledelseslag. Og måske viser det sig endda, at et morgenmøde, gennem fokuseret mødeledelse (og kaffe og friske hjerner), sikrer effektivitet og hurtige beslutninger.   

Inklusion sikrer nemlig, at al ledelseskompetencen i virksomheden udnyttes, dvs. hele ledelsen og alle talenter. Og derudover giver det også bedre bundlinje, da innovationskraften øges betydeligt, når man blander forskellige personer, køn og aldre i en ledelsesgruppe. Dette kan du læse mere om i McKinseys forskning på området, som bakker 100 % op om, at inkluderet ledelse giver økonomiske fordele.

Autoritær og ikke inkluderende ledelse er derfor ekstrem old-school. Og fremtidens lederskab er derimod defineret af værdier, kompetencer, erfaring samt evnen til at inkludere. Og det er derfor CEO’ens, bestyrelsesformandens eller mødelederens opgave at tjekke, om alle deltagere har givet udtryk for deres synspunkter, inden der træffes en beslutning. Alternativt må de tilspørge de deltagere, som ikke har givet udtryk for deres holdning eller tanker, med et; ’Jette, jeg har ikke hørt dit synspunkt. Vil du ikke dele?’ Ægte og respektfuld nysgerrighed på mangfoldigheden af perspektiver er forskellen på ledelsens succes eller fiasko.

Så går du med en drøm om at blive leder eller bestyrelsesmedlem, men har overbevist dig selv om, at det kan du ikke som kvinde, far eller småbørnsforælder, så lad mig hjælpe dig – se mere på mielivhansen.dk. Vi arbejder med dit uanede potentiale.

Karrierevenlige hilsner

Mie Liv Hansen og Co.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *